DISC


Vilken personlighetstyp är du?

DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, teamutveckling, ledarutveckling och säljutveckling. 

En personlig analys i kombination med personlig återkoppling kan förändra ditt sätt att kommunicera med andra. Du kommer bättre förstå andra personligheter och veta vad du behöver tänka på i kommunikationen med dessa.

I våra säljutbildningar använder vi DISC-modellen för att träna säljarens förmågan att kommunicera bättre med de olika personlighetstyperna: introverta musslor, extroverta pratkvarnar, dominanta härskartyper, obeslutsamma …

Vi genomför såväl korta som mer omfattande seminarier för små och stora grupper. 

En kick-off  med DISC på agendan stimulerar medarbetarna som på köpet blir bättre i kommunikationen med kunder och kollegor.

 

Slå en signal så berättar vi mer!

info@affarsmannaskap.se Tel: 0705-555 341