Säljchef att hyra
Att hyra in en temporär säljchef  är ofta en bra investering för att få in ny näring och dynamik i säljkåren. Uppdraget kan vara långt eller kort. Ofta genomför vi ett utbildningsprogram samtidigt som vi går in i rollen som ledare av säljorganisationen.

Ett annat uppdrag kan vara att gå in som tillfällig chef, vikarie inför en nyrekrytering.

Ofta kan ett FC-uppdrag genomföras på deltid och därmed bli ett kostnadseffektivt sätt att stärka säljorganisationen.

 

Slå en signal och boka ett första möte!

info@affarsmannaskap.se Tel: 0705-555 341